Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report CNAS USB flash drive 2018-10-31 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Samsung SXSZ(Q)2020112 Samsung Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Memory Cards 2020-03-30 ~ 2020-12-30 Đã xác minh
SAMSUNG SXSZ(Q)190050206 SAMSUNG Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Memory Cards 2019-04-01 ~ 2019-12-31 Đã xác minh
NUIFLASH 22371513 NUIFLASH Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>USB Flash Drives 2018-02-07 ~ 2028-02-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này